ASC Jaraaf - ASC Linguere (2-1), Ligue 1 2024, Senegal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
ASC Linguere
ASC Linguere
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf
ផព
10
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf
ASC Linguere
ASC Linguere
ផព
21
ASC Linguere
ASC Linguere
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf
ផព
11
ASC Linguere
ASC Linguere
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf
ផព
20
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf
ASC Linguere
ASC Linguere