Senegal U20 - Nigeria U20 (2-1), U20 WC 2019, International Youth

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 WC
អ្នកចូលរួម
6 854
កំពស់មធ្យម
177.8 cm
174.9 cm
អាយុមធ្យម
20 ឆ្នាំ
19.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Nigeria
Nigeria U20
Senegal
Senegal U20
ផព
13
Senegal
Senegal U20
Nigeria
Nigeria U20