Uruguay U20 - Italy U20 (1-0), U20 WC 2023, International Youth

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 WC
ពហុ/កដ
Estadio Ciudad de La Plata
ឣជកណ
Glenn Nyberg
កំពស់មធ្យម
179.8 cm
182.8 cm
អាយុមធ្យម
20.4 ឆ្នាំ
20.2 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Uruguay
Uruguay U20
Italy
Italy U20
ផព
01
Italy
Italy U20
Uruguay
Uruguay U20